Machokultur, Samhälls- och Könsnorm

machokultur, Samhälls- och könsnorm