Livepodd Peace & Love - Paneldiskussion "vad är omanligt"

Afram Gabro ställer frågorna Vad är egentligen omanligt? Och vad klassas som manligt? Panelen diskuterar känslan av att vara man och hur män påverkas av de mansnormer som finns idag. Finns det något forum att visa sårbarhet eller handlar manlighet om att alltid kunna prestera? Hur stor del har uppfostran, genetik och social konstruktion i utformningen av manligt vs. omanligt beteende? Våld och övergrepp – på vem ligger ansvaret att förändra den situation som nu råder i samhället? 

Medverkande:

Moderator: Afram "Affe" Gabro (social mediekonsult, föreläsare), Shanga Aziz (en av grundarna av Locker Room Talk), Alex D‛Rosso (Vinnare av Paradise Hotel 2016), Rebecka Kaliff Rättighetscentrum Dalarna, Evelina Aitto-Oja Rättighetscentrum Dalarna

Afram GabroComment